RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

PRZEWODNICZĄCA: ELŻBIETA DANEL

ZASTĘPCA: MAGDALENA KUBOSZEK

SEKRETARZ: EWELINA KURCZYK

 

CZŁONKOWIE RADY:

GRUPA 1: DOROTA BARWACZ- ŻUR, ANNA WERNER

GRUPA 2: EWELINA PISAREK, ELŻBIETA GOŁYSZNY

GRUPA 3: MAGDALENA GOŚCINIAK, KINGA KUBACZKA,
MAGDALENA PUDA,

GUPA 4: MAŁGORZATA BABIARZ, JOANNA ZIENTEK

 

GRUPA 5: MAGDALENA STRZĄDAŁA, MAŁGORZATA JANOTA,
MONIKA GWIŻDŻ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reforma edukacji